YÊN CHÂU LÀM THEO LỜI BÁC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,320

Ngày đăng: 01/07/2020

YÊN CHÂU LÀM THEO LỜI BÁC

# Nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Yên Châu, Sơn La luôn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế xã hội, từng bước đưa Yên Châu xoá đói, giảm nghèo bền vững. Để có được thành công đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên và coi đó là kim chỉ nam cho hành động của Đảng bộ địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?