XÂY DỰNG THÀNH PHỐ SƠN LA PHÁT TRIỂN XANH, NHANH VÀ BỀN VỮNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,484

Ngày đăng: 14/07/2020

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ SƠN LA PHÁT TRIỂN XANH, NHANH VÀ BỀN VỮNG

Hôm nay 14-7, tại Thành phố Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sơn La lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 5 năm qua, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn, tận dụng thời cơ, vươn lên khắc phục khó khăn, thử thách, từng bước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế thành phố duy trì ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khá, ước đạt 2.600 triệu đồng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?