VÙNG CAO THUẬN CHÂU KHÔNG CÒN BẢN TRẮNG ĐẢNG VIÊN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,898

Ngày đăng: 07/07/2020

VÙNG CAO THUẬN CHÂU KHÔNG CÒN BẢN TRẮNG ĐẢNG VIÊN

Thuận Châu là một huyện còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, những năm gần đây, công tác xây dựng và phát triển đội ngũ Đảng viên đã có những kết quả tích cực. Nhiều đảng viên cơ sở đã nêu cao vai trò chủ chốt trong việc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?