LÀO CAI: XÃ GIA PHÚ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI SAU 10 NĂM PHẤN ĐẤU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,006

Ngày đăng: 07/07/2020

LÀO CAI: XÃ GIA PHÚ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI SAU 10 NĂM PHẤN ĐẤU

Là xã khó khăn của huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, lại có đến 10 thôn đặc biệt khó khăn. Sau 10 năm phấn đấu, xã Gia Phú là xã thứ 10 trong số 11 xã của huyện Bảo Thắng đã đạt chuẩn nông thôn mới. Gia Phú đã huy động tổng nguồn lưc hơn 71 tỉ đồng nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Toàn xã có hơn 109 km đường giao thông được đổ bê tông và rải cấp phối; 26/29 thôn có điện lưới quốc gia; tỉ lệ hộ nghèo giảm 41,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,02 triệu đồng/người/năm. Vũ Thắng, Như Huỳnh/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?