KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA IX

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,432

Ngày đăng: 10/07/2020

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA IX

#Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 07/07 - ngày 09/07.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?