ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,550

Ngày đăng: 03/07/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020-2025

#Hôm nay, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?