SAPA LÀO CAI: PHẤN ĐẤU LÀ KHU DU LỊCH MANG TẦM QUỐC TẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,479

Ngày đăng: 29/06/2020

SAPA LÀO CAI: PHẤN ĐẤU LÀ KHU DU LỊCH MANG TẦM QUỐC TẾ

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020–2025 xác định: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đưa thị xã Sapa thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế. Giai đoạn 2015-2020, mức tăng trưởng kinh tế bình quân của thị xã đạt 13,42%. Trong đó, Thương mại – Dịch vụ chiếm 58,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm. Thị xã Sapa xác định, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế trọng tâm. Ba lĩnh vực đột phá là, Du lịch, sắp xếp dân cư nông thôn và phát triển đô thị, hạ tầng. Đại hội đã bầu 40 người tham gia BCH Đảng bộ thị xã. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất bầu ông Phan Đăng Toàn tiếp tục làm Bí thư thị xã. Vũ Thắng, Như Huỳnh/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?