NẬM PỒ NỖ LỰC XÓA BẢN TRẮNG ĐẢNG VIÊN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,266

Ngày đăng: 04/06/2020

NẬM PỒ NỖ LỰC XÓA BẢN TRẮNG ĐẢNG VIÊN

Thưa quý vị và các bạn! Xác định phát triển đảng viên mới là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm gần đây, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên đã đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên mới nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Đây là yếu tố quan trọng nhàng đầu để địa phương này phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?