KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 13, HĐND TỈNH SƠN LA KHÓA XIV

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,795

Ngày đăng: 30/06/2020

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 13, HĐND TỈNH SƠN LA KHÓA XIV

HĐND tỉnh Sơn La khai mạc kỳ họp lần thứ 13 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, nhằm đánh giá cụ thể hơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?