HOÀN CHỈNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,362

Ngày đăng: 07/06/2020

HOÀN CHỈNH QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Thực tiễn hoạt động tín ngưỡng, cơ sở tín ngưỡng rất phong phú, đa dạng, phức tạp về loại hình, quy mô, trong khi nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chưa quy định đầy đủ, cụ thể dẫn đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng và cơ sở tín ngưỡng gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?