PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở VÙNG CAO - ĐIỂM SÁNG TỪ ĐIỆN BIÊN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,348

Ngày đăng: 07/06/2020

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở VÙNG CAO - ĐIỂM SÁNG TỪ ĐIỆN BIÊN

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Do vậy , trong những năm qua, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên nói chung, đảng viên người dân tộc vùng biên giới nói riêng luôn được các tỉnh vùng cao Tây Bắc chú trọng. Những mô hình “xóa trắng Đảng viên” tại các huyện nghèo miền núi ngày càng được nhân rộng. Ghi nhận tại Huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?