TRANH LUẬN VỀ PHẠM VI KIỂM TOÁN DỰ ÁN PPP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,730

Ngày đăng: 28/05/2020

TRANH LUẬN VỀ PHẠM VI KIỂM TOÁN DỰ ÁN PPP

Thảo luận cho ý kiến vào dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), các ý kiến đều tán thành với báo cáo tiếp thu giải trình do chủ nhiệm ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày. Nhiều ý kiến tranh luận về quy định liên quan đến phạm vi hoạt động kiểm toán Nhà nước trong các dự án PPP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?