TẬP TRUNG CHO CHĂN NUÔI NÔNG HỘ TĂNG CUNG THỊT LỢN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,118

Ngày đăng: 24/05/2020

TẬP TRUNG CHO CHĂN NUÔI NÔNG HỘ TĂNG CUNG THỊT LỢN

Để hạ nhiệt giá thịt lợn trên thị trường thì một trong những giải pháp trước mắt là phải nhanh chóng gia tăng nguồn cung thịt lợn. Muốn vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải tháo gỡ khó khăn cho khu vực chăn nuôi nông hộ trong công tác tái đàn, tăng đàn. Giải quyết các khó khăn cho khu vực này không chỉ giúp gia tăng nguồn cung thịt lợn mà còn từng bước góp phần đưa ngành chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?