TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,577

Ngày đăng: 24/05/2020

TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Đến nay dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cơ bản đã được khống chế. Đây là kết quả từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trong suốt thời gian qua. Ghi nhận ý kiến cử tri và đại biểu Quốc hội tại Đắk Lắk.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?