KIỂM SOÁT, ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CÁC CÔNG TRÌNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,459

Ngày đăng: 28/05/2020

KIỂM SOÁT, ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CÁC CÔNG TRÌNH

Theo Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phần lớn các dự án, công trình xây dựng từ lâu đời đều thiếu an toàn trong phòng, chống thiên tai. Vì khi xây dựng chưa được tính toán kỹ lưỡng về yếu tố đảm bảo an toàn, dẫn đến việc làm gia tăng rủi ro thiên tai. Sau mỗi đợt mưa bão, nhiều công trình bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, thậm chí là tính mạng của người dân. Chính vì vậy kiểm soát an toàn phòng, chống thiên tai là nội dung đã được Ban soạn thảo đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?