HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,918

Ngày đăng: 24/05/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT

Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2020- 2024 sẽ tăng 20% trở lên so với bảng giá đất hiện hành, Đây là nội dung vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Lăk khoá 9 thông qua tại kỳ họp bất thường diễn ra ngày 22/5.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?