ĐỦ LỢN GIỐNG – CƠ SỞ ỔN ĐỊNH NGÀNH HÀNG THỊT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,128

Ngày đăng: 24/05/2020

ĐỦ LỢN GIỐNG – CƠ SỞ ỔN ĐỊNH NGÀNH HÀNG THỊT

Trước áp lực về cung – cầu thịt lợn trên thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu lợn giống, lợn hậu bị để phục vụ công tác sản xuất, tăng tốc độ tái đàn trên cả nước. Tuy nhiên, việc tổ chức khâu sản xuất là chưa đủ để đảm bảo giá thịt lợn trên thị trường trở về mức hợp lý. Để có được sự ổn định cho ngành hàng thịt lợn, cần gấp rút thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại chuỗi cung ứng thịt lợn từ sản xuất, giết mổ đến phân phối.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?