GIÁO VIÊN ĐỒNG TÌNH VỚI LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC 2019

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,970

Ngày đăng: 03/04/2020

GIÁO VIÊN ĐỒNG TÌNH VỚI LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC 2019

Thưa quý vị, theo như Luật cán bộ, công chức 2008 sau khi được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020, thì Hiệu trưởng sẽ không là công chức, giáo viên không còn biên chế viên chức “suốt đời”…đó chính là những điểm mới nổi bật và được xem là công cụ, đòn bẩy quan trọng cho nền giáo dục phát triển mạnh mẽ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?