PHÁT HUY 5 “VỐN” TẠO SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,317

Ngày đăng: 04/12/2020

PHÁT HUY 5 “VỐN” TẠO SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

#Việc nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tại vùng đặc biệt khó khăn là một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tới. Mô hình Du lịch cộng đồng kết hợp với các làng nghề thủ công mỹ nghệ hay liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị của Hợp tác xã là những mô hình sáng tạo, phát huy thế mạnh của địa phương, tạo sinh kế bền vững cho vùng đặc biệt khó khăn. Ghi nhận của PV THQHVN tại tỉnh Yên Bái.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?