NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CỘNG ĐỒNG VỀ PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,164

Ngày đăng: 04/12/2020

NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CỘNG ĐỒNG VỀ PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Những năm trở lại đây, tình trạng tội phạm mua, bán người đang có những diễn biến hết sức phức tạp, trong đó có tỉnh Sơn La. Để nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số về Luật phòng, chống mua bán người, cách nhận diện, các biện pháp phòng ngừa, chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã tổ chức các hội nghị truyền thông về phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại địa bàn các xã vùng cao, biên giới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?