LIỆU CÓ BẤT THƯỜNG TRONG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU?

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,061

Ngày đăng: 04/12/2020

LIỆU CÓ BẤT THƯỜNG TRONG DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU?

Sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đang trong quá trình thẩm định, chưa chốt nội dung nhưng ngày 3/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư 43, Thông tư 44 quy định danh mục thiết bị dạy học tối thiểu dành cho lớp 2, lớp 6 quy định chi tiết các dụng cụ, học liệu minh họa bài giảng đồng thời yêu cầu các Sở GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo nhà trường mua sắm thiết bị cho niên học 2021-2022.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?