PHÓ CHỦ TỊCH QH UÔNG CHU LƯU THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HÀ GIANG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,270

Ngày đăng: 28/11/2020

PHÓ CHỦ TỊCH QH UÔNG CHU LƯU THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HÀ GIANG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?