ĐIỆN BIÊN – TRĂN TRỞ GIỮ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,796

Ngày đăng: 22/11/2020

ĐIỆN BIÊN – TRĂN TRỞ GIỮ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Tại tỉnh Điện Biên hiện nay vẫn chưa có làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận theo quy định tại Nghị định số 52 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Các nghề, làng nghề chỉ sản xuất mang tính tự phát, quy mô nhỏ, mức đầu tư còn thấp, hạ tầng, trang thiết bị công nghệ lạc hậu dẫn đến chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa đa dạng để đáp ứng nhu cầu thị trường, vì vậy mà hoạt động lay lắt cầm chừng và chưa thực sự hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?