BẢO HIỂM XÃ HỘI SƠN LA BỨT PHÁ THI ĐUA NƯỚC RÚT ĐỂ VỀ ĐÍCH 2020

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,419

Ngày đăng: 22/11/2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI SƠN LA BỨT PHÁ THI ĐUA NƯỚC RÚT ĐỂ VỀ ĐÍCH 2020

Năm 2020 là năm thực sự khó khăn đối với việc phát triển KTXH của nước ta, ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong đó có Bảo hiểm xã hội. Mặc dù số người tham gia BH XH tự nguyện, BHYT có tăng trưởng: Số người tham gia BHXH đạt 89,96%, bảo hiểm thất nghiệp đạt 90,31%, BHYT đạt 98,49%, nhưng số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp (BHTN) lại giảm mạnh. Tỷ lệ thu BHYT, BHXH, BHTN thấp hơn cùng kỳ năm 2019. Triển khai công văn số 3412 ngày 28 tháng 10 năm 2020 về “Phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm 2020” của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Sơn La đã phát động tới các phòng nghiệp vụ, văn phòng và BHXH các huyện, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?