QUAN TÂM HƠN NỮA ĐỐI VỚI CÁN BỘ NỮ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,470

Ngày đăng: 23/10/2020

QUAN TÂM HƠN NỮA ĐỐI VỚI CÁN BỘ NỮ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

# "Tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục chăm lo đào tạo đại biểu nữ, cán bộ nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác giới thiệu nhân sự cho QH và HĐND các cấp" đây là yêu cầu của Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội - Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên sáng ngày 17/10 tại Thái Nguyên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?