PHỎNG VẤN BÍ THƯ TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,484

Ngày đăng: 26/10/2020

PHỎNG VẤN BÍ THƯ TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

Trong giai đoạn 2010-2015, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương (GRDP) tăng bình quân 8,1%/năm. Quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 11 trong toàn quốc). Tính đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 90,3% GRDP của tỉnh này. Đây là những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua. Đó cũng là những tiền đề, cơ sở rất quan trọng để tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên THQHVN đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương trước thềm phiên chính thức Đại Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?