NỖ LỰC GIẢM PHÁT THẢI 10,3 TRIỆU TẤN CÁC-BON TỪ RỪNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,673

Ngày đăng: 22/10/2020

NỖ LỰC GIẢM PHÁT THẢI 10,3 TRIỆU TẤN CÁC-BON TỪ RỪNG

Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Thế giới (World Bank) - cơ quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp ký kết Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. Theo đó, khi giảm 10,3 triệu tấn CO2 từ rừng thì Việt Nam sẽ được Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp chi trả 51,5 triệu USD. Thỏa thuận này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn, tái tạo rừng với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?