KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XX

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 24,901

Ngày đăng: 21/10/2020

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XX

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XX

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?