HỆ THỐNG TOÀ ÁN HOÀN THÀNH NHIỀU CHỈ TIÊU CƠ BẢN QUỐC HỘI ĐỀ RA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,224

Ngày đăng: 27/10/2020

HỆ THỐNG TOÀ ÁN HOÀN THÀNH NHIỀU CHỈ TIÊU CƠ BẢN QUỐC HỘI ĐỀ RA

rong thời gian vừa qua, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, đặc biệt là dịch Covid – 19 kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, công tác của các Toà án cũng bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, Toà án nhân dân tối cao và các Toà án đã có nhiều giải pháp đột phá, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử, nên đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu cơ bản do Quốc hội giao. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao về công tác của các Toà án thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?