CỬ TRI MONG MUỐN CÓ CHẾ TÀI XỬ PHẠT NẶNG ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,217

Ngày đăng: 26/10/2020

CỬ TRI MONG MUỐN CÓ CHẾ TÀI XỬ PHẠT NẶNG ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cần có những chế tài xử phạt thật nặng hành vi hủy hoại môi trường, chặt phá rừng để bảo vệ môi trường, vấn đề tích hợp các loại giấy phép liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường … được nhiều cử tri quan tâm cho ý kiến

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?