KHỞI SẮC PHÙ YÊN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,861

Ngày đăng: 21/01/2020

KHỞI SẮC PHÙ YÊN

Sơn La là tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc còn nhiều khó khăn. Những năm qua, địa phương này luôn tích cực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Và trong đó, Phù Yên là một điểm sáng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?