ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,333

Ngày đăng: 20/09/2019

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là yêu cầu sống còn và việc hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng quan trọng đối với công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?