TIÊU ĐIỂM: DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,017

Ngày đăng: 18/08/2019

TIÊU ĐIỂM: DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Quyền dân chủ của quần chúng nhân dân thường va chạm với trách nhiệm quản lý của tổ chức. Những lý do va chạm thường bắt nguồn từ hiểu biết theo cách khác nhau về quyền hay nghĩa vụ. Bắt nguồn từ sự thiếu thống nhất trong nhận thức về cách thức xử lý công việc liên quan đến quyền hạn hay trách nhiệm

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?