TIÊU ĐIỂM : LUẬT NHẬP CẢNH , XUẤT CẢNH , QUÁ CẢNH , CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,684

Ngày đăng: 10/08/2019

TIÊU ĐIỂM : LUẬT NHẬP CẢNH , XUẤT CẢNH , QUÁ CẢNH , CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015. Tuy nhiên, vấn đề quản lý như thế nào để vừa tạo điều kiện thuận tiện, thông thoáng cho người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, làm việc, thăm thân, vừa đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm. Đây là vấn đề đặt ra cần có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và ngành du lịch và cả các công ty lữ hành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?