TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TRONG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,642

Ngày đăng: 22/08/2019

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TRONG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ

Xây dựng pháp luật là một trong những chức năng quan trọng của Quốc hội, các đại biểu Quốc cũng như khẳng định trách nhiệm của mình trước sự tin tưởng gửi gắm của cử tri. Trong đó đề cao việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận, xử lý đơn thư của cử tri. Phóng viên THQH Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An về những kết quả của đoàn trong hơn nửa nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 vừa qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?