SƠN LA CẦN GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM VƯỚNG MẮC VỀ XÂY DỰNG NHÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,243

Ngày đăng: 12/08/2019

SƠN LA CẦN GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM VƯỚNG MẮC VỀ XÂY DỰNG NHÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH

Thực hiện Nghị quyết số 22 của Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng, những năm qua nhiều địa phương đã nỗ lực thực hiện tốt chủ trương này. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp đang gặp những vướng mắc đất đai khiến khiến việc giải ngân nguồn tiền hỗ trợ theo quy định bị ngưng trệ. Ghi nhận của phóng viên tại huyện biên giới Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?