NHIỀU TỒN TẠI Ở CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,194

Ngày đăng: 14/08/2019

NHIỀU TỒN TẠI Ở CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

# Tiếp tục chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 13/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình bày báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?