HƯỚNG THOÁT NGHÈO CHO NGƯỜI DÂN VÙNG BIÊN GIỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,094

Ngày đăng: 12/08/2019

HƯỚNG THOÁT NGHÈO CHO NGƯỜI DÂN VÙNG BIÊN GIỚI

Trong công cuộc xóa đói giảm nghèo tại các bản vùng cao biên giới gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, trình độ canh tác sản xuất của các hộ dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, nhờ các chính sách hỗ trợ của nhà nước kết hợp với công tác tuyên truyền vận động từ các cấp chính quyền nên nhiều hộ dân vùng biên đã dần từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?