CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC VỀ VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐND

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,336

Ngày đăng: 21/08/2019

CẦN NHẬN THỨC SÂU SẮC VỀ VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐND

Thường trực HĐND các địa phương cần nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2014 để thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Qua đó, phản ánh kịp thời những hạn chế, bất cập, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND nói chung và hoạt động giám sát chương trình, dự án đầu tư công, việc sử dụng, quản lý tài sản công nói riêng để bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư công. Đây là ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?