CẦN NGHIÊN CỨU THÊM VỀ HIỆU QUẢ CỦA QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,863

Ngày đăng: 14/08/2019

CẦN NGHIÊN CỨU THÊM VỀ HIỆU QUẢ CỦA QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH

Cho ý kiến về báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018 đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng, cần sắp xếp các quỹ ngoài ngân sách nhà nước, tuy nhiên, cần nghiên cứu, đánh giá kĩ thêm các văn bản pháp luật, hiệu quả hoạt động của các qũy tài chính ngoài ngân sách để đảm bảo ổn định và có các bước đi phù hợp với từng quỹ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?