SƠN LA CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,263

Ngày đăng: 18/07/2019

SƠN LA CẦN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Hôm nay, ngày 16/7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La tiến hành kỳ họp thứ 9 khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 với nhiều nội dung qua trọng, trong đó có báo cáo đánh giá kết quả giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?