THÔNG QUA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 16,245

Ngày đăng: 14/06/2019

THÔNG QUA LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều 5 và biểu quyết thông qua toàn bộ Luật này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?