QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,694

Ngày đăng: 14/06/2019

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội về Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua điều 17, điều 27, điều 33 và biểu quyết thông qua toàn bộ Luật này với tỉ lệ 91,53% đại biểu tham gia tán thành .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?