QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,931

Ngày đăng: 14/06/2019

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)

Một dự án luật khác cũng được Quốc hội biểu quyết thông qua là Luật Giáo dục (sửa đổi) với 414/453 đại biểu tán thành, bằng tỷ lệ 85,54%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?