ÔNG TRỊNH XUÂN TRƯỜNG LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 30,850

Ngày đăng: 13/05/2019

ÔNG TRỊNH XUÂN TRƯỜNG LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Tại kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, có 98,2% đại biểu bầu ông Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải- Xây dựng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016- 2021. Ông Trịnh Xuân Trường là Tỉnh ủy viên, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ quản lý đô thị. Ông Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Nguyễn Hữu Thể, nghỉ hưu theo chế độ. Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?