KỲ 1: NHƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO DỰ ÁN TREO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,832

Ngày đăng: 13/05/2019

KỲ 1: NHƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO DỰ ÁN TREO

Nhằm thu hút đầu tư phát triển khu vực vành đai của thành phố Hà Nội, hàng chục dự án phát triển đô thị tại huyện Mê Linh đã được cơ quan chức năng cấp phép thực hiện. Thế nhưng, sau hơn 10 năm từ ngày sát nhập, các dự án này vẫn án binh bất động, lãng phí hàng nghìn héc ta đất nông nghiệp trong thời gian dài.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?