ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,814

Ngày đăng: 13/05/2019

ĐỔI MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND ở các địa phương không phải là công việc mới nhưng những tồn tại trong việc tiếp xúc cử tri hiện nay là một trong những nguyên nhân làm hạn chế chất lượng, hiệu quả hoạt động của người đại biểu dân cử. Từ thực tiễn đặt ra, công tác phối hợp giữa ĐBQH và Thường trực HĐND ở mỗi địa phương được xem là giải pháp hiêu quả, giúp cho việc gắn kết giữa cử tri và người đại biểu dân cử ngày càng mật thiết hơn, giúp giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?