YÊN BÁI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 19,908

Ngày đăng: 21/04/2019

YÊN BÁI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tăng tính bền vững, đó là xây dựng vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 20 xã nông thôn mới nâng cao nâng cao. Năm 2020, huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?