XÓA TƯ CÁCH CHỨC VỤ CỦA CÁN BỘ NGHỈ HƯU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,662

Ngày đăng: 22/04/2019

XÓA TƯ CÁCH CHỨC VỤ CỦA CÁN BỘ NGHỈ HƯU

Tại phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Dự thảo Luật đã bổ sung vào Điều 84 quy định cán bộ sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật:Khiển trách; Cảnh cáo; Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm. Bởi từ 2017 đến nay, liên tiếp những vụ kỷ luật cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu bị xóa tư cách “Nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh”… đã đặt ra câu hỏi: Về hưu rồi, có cần thiết xóa chức vụ đã từng đảm nhiệm? Hình thức kỷ luật này chưa có trong Luật hiện hành, thì phải sửa đổi, bổ sung như thế nào để vận dụng vào thực tế?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?