THIẾU CƠ CHẾ HỖ TRỢ NGƯỜI ĐIẾC KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 20,537

Ngày đăng: 18/04/2019

THIẾU CƠ CHẾ HỖ TRỢ NGƯỜI ĐIẾC KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Dự án khởi nghiệp mang tên Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu là cầu nối giữa người điếc với cộng đồng bước đầu có tác động xã hội lớn. Dự án không chỉ người điếc giao tiếp với người nghe một cách dễ dàng mà còn giúp nhiều người điếc tìm kiếm được các công việc phù hợp. Nhưng để vận hành và phát triển, dịch vụ này đang gặp khó khăn trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?